Bericht:

Rubriek:

12 augustus 1998

Bedrijfsnieuws

AZN kijkt tevreden op eerste jaar terug

 

NV Afvalverbranding Zuid-Nederland (AZN) heeft in 1997 een klein positief resultaat geboekt van 4,7 miljoen op een omzet van ruim 133 miljoen gulden. In het jaar is 510.000 ton afval verbrand. Het uiteindelijke verwerkingstarief valt iets lager uit dan het voorschottarief. Dit blijft dan ook voor 1998 gehandhaafd op f. 181,55.

 

Vanaf 1 februari 1997 heeft de AZN de afvalverbrandingsinstallatie in gebruik genomen en is 93% van de beoogde hoeveelheid afval verbrand. Daarover is men bij AZN tevreden, aangezien in het eerste jaar kinderziekten bij AVI's niet onbekend zijn. Ook in Moerdijk heeft men om die reden niet volcontinue kunnen draaien. Met de verbranding is 1,7 miljoen ton hogedrukstoom geproduceerd voor elektriciteitsproductie en warmtelevering via de aanpalende warmte-krachtcentrale van EPZ. Daarnaast is zo'n 31% van het afval omgezet in herbruikbare reststoffen als bodemas, vliegas en gips. Minder dan 0,5% ging in de vorm van chemisch verontreinigde filterkoek naar een chemische stortplaats.

AZN aast nog steeds op de optimaliseringsslag die zij willen uitvoeren. Als enige van de AVI's heeft de AZN een plafond van 600.000 ton voor de huidige drie verbrandingslijnen. Afgezien van het feit dat er bij de bouw al rekening is gehouden met een extra lijn zou alleen al door optimalisatie de capaciteit eenvoudig kunnen worden uitgebreid tot 700.000 ton. Dit zou een gunstig effect hebben op de verwerkingskosten.


© Uitgeverij Noordhoek BV