Bericht:

Rubriek:

31 augustus 1998

Preventie

Ketenbenadering leidt tot 40% minder bouwafval 

 

In het Zoetermeerse uitbreidingsgebied Rokkeveen is een serie huizen gebouwd waarbij 40% minder bouwafval is vrijgekomen. De drastische vermindering van het afval is vooral een gevolg van afstemming tussen de architect, het bouwbedrijf, onderaannemers en de leveranciers. Met de besparing werd ook een kostenbesparing van drieduizend gulden per woning gerealiseerd. Het project laat zien dat met een ketenbenadering veel meer bouwafvalpreventie mogelijk is dan toe nu toe werd gedacht.

 

Ketenbeheer is een benadering waarbij alle partijen in een productketen gezamenlijk naar oplossingen zoeken. In de praktijk blijkt meestal dat één partij het initiatief neemt. Vaak is dat een organisatie die innovatief is ingesteld, en verder kijkt dan het eigen proces. In het Zoetermeerse nieuwbouwproject was aannemer, Era-bouw, de initiator die het vrijkomen van bouwafval grondig wilde aanpakken. Normaal komt per woning ongeveer 13 m3 afval vrij. Dat is door Era verminderd tot 7,6 m3, bij de bouw van 57 eensgezinswoningen.

 

Haakse hoeken

De grootste afvalbesparing is bereikt met een kleine wijziging in het stedenbouwkundig plan. In plaats van in een boogvorm zijn de woningen schegvormig neergezet, een serie rechte blokken van twee woningen, die onder een stompe hoek staan met het volgende blok. In het oorspronkelijk plan zouden de voor- en achtergevel nergens haaks op de zijgevels staan. Op deze manier hebben alle woningen meer rechte hoeken gekregen dan oorspronkelijk de bedoeling was. Schuine hoeken leiden tot veel hak- en zaagafval. Aan de andere kant van de keten heeft de aannemer de leveranciers en onderaannemers gevraagd de bouwmaterialen onverpakt te leveren, of in een herbruikbare verpakking die na gebruik weer terug is gestuurd naar de leverancier.

 

Vermeden inkoop

Veel bouwafval is voorkomen door materialen op maat te maken. Zo waren de heipalen precies lang genoeg, en hoefde de kop er niet afgezaagd te worden. Meestal worden heipalen veertig centimeter te lang gekozen, zodat de wapening met de fundering kan worden verbonden. Het bleek zonder enig risico mogelijk te zijn om stekeinden in de paal te boren, en de paal met een beetje cement op maat te maken. Ook de funderingen, de betonnen draagconstructie en de binnenvloerplaten zijn precies op maat aangeleverd. Van het zaagafval al dat ontstond is steeds gezocht naar een nuttige bestemming. Als dat niet mogelijk is, is het afval in acht fracties gescheiden afgevoerd.

De kostenbesparing van / 3.000,- per woning is voor de helft een gevolg van vermeden verwerkingskosten van bouwafval. De andere helft is vermeden inkoop. Een groot deel van het bouwafval wordt immers ingekocht als bouwmateriaal. De kostenbesparing vormt voor Era Bouw een belangrijke motivatie om met ketenbeheer project door te gaan.

Meer informatie bij Novem, ing. J. van de Velde, tel. (030) 23 93 643 


© Uitgeverij Noordhoek BV