Bericht:

Rubriek:

8 september 1998

Publicaties

VAM-Wijster doet te weinig om stank te voorkomen

De VAM in Wijster doet te weinig om hinder van geur te verminderen. Onderzoekers van de wetenschapswinkel uit Groningen vinden dat de VAM moet streven naar de minst mogelijke hinder.

De wetenschapswinkel Chemie van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een rapport uitgebracht over de stankoverlast die in de toekomst kan optreden in de omgeving van de VAM in Wijster. Met name de uitbreidingsvergunning voor gesloten GFT-compostering en de vergunning voor de geplande biologische slibdroger zijn onder de loep genomen. Beide vergunningen blijken onduidelijkheden te bevatten. Begrippen als 'geureenheid' en snuffeleenheid' worden door elkaar gebruikt, zo constateren de onderzoekers. In tegenstelling tot wat de VAM zegt, geven de bevindingen van 'snuffelploegen' geen inzicht in de mate van hinder. Om hinder vast te stellen is een speciaal op hinder gericht onderzoek nodig. Ook constateren de onderzoekers dat in de vergunning bij de berekening van het 'geurcontour' een correctie voor achtergrondgeur dubbel wordt uitgevoerd. Daardoor wordt het optreden van hinder onderschat. Op het ogenblik wordt de geur van de compostering in Wijster nog gemaskeerd door de geur van de intensieve veehouderij. De opstellers van het rapport waarschuwen ervoor dat deze situatie kan veranderen. Het overheidbeleid is namelijk gericht op het saneren van alle geurbronnen.

De onderzoekers vinden dat de VAM te weinig doet om de stank te voorkomen. Bedrijven moeten tegenwoordig niet alleen onder een norm blijven, ze moeten er alles aan doen om zo ver mogelijk onder die norm te blijven (het ALARA-principe). In de vergunningen zijn alleen end-of-pipe oplossingen uitgewerkt: biofilters en een hoge schoorsteen. Pogingen om de stank aan de bron te bestrijden, bijvoorbeeld door naverbranding, zouden meer recht doen aan het ALARA-principe, volgens de onderzoekers.

Het rapport 'Geurproblematiek Wijster' is voor 15 gulden te bestellen bij:
Chemiewinkel, telefoon (050) 363 41 32
e-mail: h.a.j.mulder@chem.rug.nl 


© Uitgeverij Noordhoek BV