Bericht:

Rubriek:

21 september 1998

Beleid & uitvoering

Overeenstemming over systeem voor wit- en bruingoed

Vanaf 1 januari 1999 wordt in Nederland wit- en bruingoed via een nieuw systeem ingezameld. Twee belangenverenigingen hebben in het kader van de regeling wit- en bruingoed overeenstemming bereikt en de plannen voorgesteld aan de Minister van VROM. Het stortverbod voor wit- en bruingoed is inmiddels gepubliceerd.

Het systeem voor de inzameling van wit- en bruingoed is gebaseerd op diverse inzamelmanieren; zowel via de gemeentelijke reinigingsdiensten als via winkeliers die oude apparatuur gaan innemen bij aanschaf van een gelijksoortig nieuw apparaat. Vervolgens zorgen de samenwerkende producenten en importeurs voor de inname van alle ingezamelde apparaten bij de winkeliers en de gemeentelijke reinigingsdepots. De volgende stap is de apparaten zoveel mogelijk te recyclen, waarbij gestreefd wordt naar een groot hergebruikpercentage en met name de winning van buikbare grondstoffen, zoals beeldbuisglas en metalen.

Het systeem is opgezet door de samenwerkende fabrikanten en importeurs, verenigd in de VLEHAN (Vereniging Leveranciers van Huishoudelijke Apparaten in Nederland) en de FIAR (Vereniging van Fabrikanten, Importeurs en Agenten op elektronicagebied). Door de twee verenigingen is een organisatie opgezet die het collectieve systeem invoert en namens hen de verantwoordelijkheid draagt voor inname, transport en recycling. Alle importeurs en producenten die bij de beide verenigingen zijn aangesloten, nemen deel aan het collectieve systeem.

Financiering van het landelijke inzamel- en recyclingsysteem vindt plaats via een fonds. Het fonds wordt gevoed met de verwijderingsbijdragen, die vanaf 1 januari 1999 verplicht worden geheven bij de aankoop van nieuwe apparaten. De bijdragen lopen uiteen van f. 2,50 tot f. 40,- afhankelijk van het soort apparaat. De verwijderingsbijdrage wordt steeds apart geheven en gespecificeerd op de rekening van het nieuwe apparaat. In 1999 start de inzameling van grote apparaten, in 2000 gevolg door de kleine.

 

Stortverbod

Op 1 januari 1999 treedt het stortverbod voor een aantal categorieën van wit- en bruingoed in werking (de categorieën a, d, e, g, h, i en j; voornamelijk de grote apparaten). Een jaar later zal het verbod gaan gelden voor de overige categorieën (categorie b, c, f, k, l, m en n; de kleine apparaten). Deze data lopen synchroon met de terugname- en herverwerkingsplicht uit het Besluit verwijdering wit- en bruingoed. Het stortverbod is gepubliceerd in het Staatsblad van 31 augustus. 


© Uitgeverij Noordhoek BV