Bericht:

Rubriek:

Zie ook:

16 oktober 1998

Beleid & uitvoering

Noord- en Zuid-Nederland waarschuwen voor chaos in afvalland

Pronk heeft koudwatervrees voor marktwerking

 

Afvalbeheer teleurgesteld in Pronk

Minister Pronk van Milieubeheer houdt de provinciegrenzen voor het transport van afvalstoffen gesloten. Hij komt daarmee de belofte van zijn voorganger niet na, vindt de Vereniging Afvalbeheer.

 

Tijdens de behandeling van de begroting van zijn departement heeft minister Pronk aangegeven dat de provinciegrenzen voor afvalstoffen gesloten zullen blijven. Hij wijkt daarbij af van de belofte die zijn voorganger mevrouw De Boer ruim een jaar geleden deed. Mevrouw De Boer besloot de provinciegrenzen voor afvalstoffen met ingang van 1 januari 1999 op te heffen. Nu het vijf voor twaalf is hebben zeven provincies de minister verzocht het openstellen van hun grenzen voor afvaltransporten op te schorten omdat zij problemen verwachten. Ze zijn bevreesd dat het afval niet in hun ovens en niet op hun stortplaatsen komt, waardoor ze financieel nadeel ondervinden. Minister Pronk wil ze daarin tegemoet komen en lijkt deze provincies en ook hun stortplaatsen en afvalovens in bescherming te willen nemen ten koste van de afvalinzamelaars.

Het nog niet openstellen van provinciegrenzen voor afval geeft echter onnodig hoge kosten, frustreert efficiënte bedrijfsvoering en leidt tot onzekerheid bij afvalinzamelende bedrijven., stelt Afvalbeheer. De Vereniging Afvalbeheer is de vereniging van Nederlandse particuliere bedrijven gespecialiseerd in integrale behandeling van afval, is ontstemd over deze ontwikkeling en acht deze in strijd met de eerdere toezegging. De argumenten van Pronk om niet op 1 januari 1999 door te gaan zijn gebaseerd op angststignalen. De afvalverwerkers hebben tijd genoeg gehad om orde op zaken te stellen en hebben die tijd blijkbaar niet goed benut, zo stelt de Vereniging Afvalbeheer.


© Uitgeverij Noordhoek BV