Bericht:

Rubriek:

23 oktober 1998

Wet- & regelgeving

Wettelijke verankering advies commissie Epema naar de Raad van State

Het advies van de commissie Epema zal nu ook een wettelijke basis gaan krijgen. Het Kabinet heeft daarvoor een wijziging van de Wet Milieubeheer voor advies naar de Raad van State gestuurd.

Evenals de commissie Epema had voorgesteld wordt een belangrijk deel van de bevoegdheden voor de sturing van afvalstoffen van de provincies naar het Rijk overgeheveld. Voor de afvalverwijdering wordt Nederland dan één afvalregio. De belangrijkste onderwerpen uit het wetsvoorstel zijn:


© Uitgeverij Noordhoek BV