Bericht:

Rubriek:

4 november 1998

Inzameling

Inzamelresultaten gescheiden afval in 1996 vallen tegen

 

In veel gemeenten wordt onvoldoende vaart gezet achter het gescheiden inzamelen door burgers. In 1996 is de totale hoeveelheid gescheiden ingezameld afval bij huishoudens weliswaar iets toegenomen, maar de verschillen tussen gemeenten zijn groot. De achterblijvende gemeenten moeten er nog hard aan trekken om de taakstelling voor 2000 te halen. Dit blijkt uit de jaarlijkse statusrapportage die het Afval Overleg Orgaan (AOO) uitbrengt over de gescheiden inzameling van huishoudelijk afval.

Gemeenten moeten in het jaar 2000 85% van het papier, 90% van het glas en 50% van het textiel gescheiden inzamelen. Dat is in 1995 vastgelegd in het programma Gescheiden Inzamelen van Huishoudelijk Afval (GIHA). De inzamelresultaten in 1996 vallen tegen. De hoeveelheid gescheiden ingezameld papier nam in 1996 bijna met 15% toe, maar de inzamelresultaten van glas en textiel verbeterden nauwelijks.

Om te achterhalen waarom het beleid in de ene gemeente wel succes heeft en in een andere niet, is het nodig de inzamelresultaten van de verschillende gemeenten te vergelijken. Dit was volgens het AOO in de statusrapportage van 1996 nog niet mogelijk, omdat de gegevens anoniem werden aangeleverd. De gegevens van 1997 worden wel per gemeente gepubliceerd, zodat het mogelijk is van elkaars ervaringen te leren. Het AOO verwacht de gegevens over 1997 aan het begin van 1999 te kunnen melden.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV