Bericht:

Rubriek:

10 november 1998

Beleid & uitvoering

Minister oordeelt positief over Zaanse schroothandel

 

Minister Pronk van VROM is positief over het plan van de Zaanse schroothandel B.V. om een verbrandingsinstallatie voor shredderafval op te richten. Het Besluit stortverbod afvalstoffen kent een stortverbod voor shredderafval.

Dit verbod is echter nog niet in werking getreden omdat, zoals de Zaanse schroothandel ook heeft aangegeven, het verbranden van dit materiaal in een afvalverbrandingsinstallatie niet goed mogelijk is. Om toch op korte termijn tot de beëindiging van het storten van shredderafval te komen is de minister van mening dat het noodzakelijk is dat alternatieve vormen van (thermische)verwerking van dit materiaal beschikbaar komen. Het initiatief van de Zaanse schroothandel wordt dan ook toegejuicht. De Zaanse schroothandel wil een verbrandingsinstallatie oprichten die gebruik maakt van pyrolyse.

Door de overheden in het Afval Overleg Orgaan (AOO) is afgesproken dat dergelijke initiatieven aan het AOO zullen worden voorgelegd om te beoordelen op hun consequenties voor de eindverwerkingscapaciteit. De minister gaat ervan uit dat het AOO een positief oordeel zal geven over dit initiatief.

Voor meer informatie over subsidiemogelijkheden kan contact opgenomen worden met NOVEM of met SENTER.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV