Bericht:

Rubriek:

12 november 1998

Beleid & uitvoering

Noord-Brabant: 2 x zoveel gescheiden opgehaald in 3 jaar

 

Van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval in Noord-Brabant (1.100 kiloton) werd in 1996 bijna 50% gescheiden ingezameld en hergebruikt. Ten opzichte van 1993 is dat een verdubbeling. De provinciale doelen voor de totale hoeveelheid hergebruikt, verbrand en gestort afval in 2000 zijn daarmee binnen bereik gekomen. Als 15% van het afval ook nog wordt hergebruikt, komt de taakstelling in zicht. Zo meldt het milieujaarverslag van de provincie Noord-Brabant.

Vanaf het najaar 1996 wordt afval verbrand in twee Brabantse installaties. Export van brandbaar afval was in 1997 niet meer nodig. De hoeveelheid verbrand afval is in 1997 verdrievoudigd. De hoeveelheid gestort afval is gehalveerd ten opzichte van 1995.

Het provinciale beleid voor secundaire (granulaire) grondstoffen heeft geleid tot een ruime verdubbeling van de toegepaste hoeveelheid. Het aanbod van afval bij de regionale stortplaatsen liep terug. Inclusief bewerkt bouw- en sloopafval en vaste reststoffen van de kolengestookte Amercentrale, bedroeg de hoeveelheid secundaire grondstoffen ongeveer 3,8 miljoen ton in 1997. Het fors toegenomen gebruik van secundaire grondstoffen uit afval droeg er aan bij dat de winning van zand, grind en klei de afgelopen vier jaar in Noord-Brabant op een redelijk stabiel niveau bleef (13 tot 14 miljoen ton).

Het milieujaarverslag geeft een overzicht van de resultaten die bereikt zijn bij de invoering van het Provinciaal milieubeleidsplan (PMP). Noord-Brabant vindt dat bedrijven in de provincie op een goede manier inspelen op het milieubeleid. Van de 769 bedrijven in Brabant die vallen onder de bevoegdheid van de provincie, hadden eind vorig jaar 735 (96%) een moderne vergunning. In 1995 gold dat voor 88% van de grote ondernemingen.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV