Bericht:

Rubriek:

12 november 1998

Jurisprudentie

Europese Hof gaat akkoord met oprichting ARA

Het Europese Hof van Justitie in Luxemburg heeft bepaald dat als overheden bepaalde diensten privatiseren, deze diensten niet automatisch aanbesteed hoeven te worden als het bedrijf geprivatiseerd is.

De gemeenten Arnhem en Rheden stonden in hun recht bij de overdracht van de huishoudelijke afvalinzameling aan NV ARA als verzelfstandigd overheidsbedrijf. Deze uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie in Luxemburg gedaan in een zaak die was aangespannen door het toenmalige BFI. Achtergrond was dat de gemeenten Arnhem en Rheden in 1994 besloten hun reinigingsdiensten te verzelfstandigen. Daarbij vond geen openbare aanbesteding plaats voor de uitvoering van de gemeentelijke reinigingstaken. BFI vocht dit aan bij de rechter en kreeg gelijk. Hiertegen gingen de gemeenten in beroep bij het Gerechtshof en deze gaf hen op de meeste punten gelijk. Over de aanbesteding liet het Gerechtshof zich niet uit, maar legde een paar vragen voor aan het Europese Hof. Deze acht de gemeenten volledig bevoegd om zelf te regelen hoe hun zorgplicht voor de inzameling van afval feitelijk wordt uitgevoerd. Zij mogen deze taak opdragen aan een geprivatiseerd overheidsbedrijf met welke rechtsvorm dan ook. Daarbij maakt het niet uit of dat bedrijf bepaalde werkzaamheden op commerciële basis uitvoert.

De uitspraak is van belang voor de verschillende verzelfstandigingsprocessen die nu binnen de overheidssector plaatsvinden en die met deze uitspraak niet gehinderd worden. Het Hof in Arnhem moet nu nog wel een definitieve uitspraak in de bodemprocedure doen. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV