Bericht:

Rubriek:

18 november 1998

Bedrijfsnieuws

ARN publiceert jaarverslag 1997

 

ARN BV meldt in haar jaarverslag 1997 een toename van de winst. Zowel de AVI als de stortplaats hebben boven verwachting gedraaid. Daarbij merkt ARN op dat deze resultaten niet zonder meer als maatgevend worden beschouwd voor de volgende jaren.

De twee verbrandingslijnen van de AVI hebben naar tevredenheid gefunctioneerd. De beschikbaarheid van lijn 1 was 90,4%, bijna gelijk aan 1996. Verbrandinglijn 2 was 91,3% beschikbaar, wat bijna een verdubbeling is ten opzichte van 1996. De eerste verbrandingslijn heeft 2% meer elektriciteit geleverd dan in 1996; de levering van de tweede lijn is met 69% toegenomen.

De planning voor 1998 is gebaseerd op een geprognosticeerde capaciteit van ruim 340.000 ton afval. Deze hoeveelheid is hoger dan wordt aangeboden door de deelnemende gemeenten. Dit houdt in dat ARN zich op de commerciële markt moet begeven om de ontbrekende hoeveelheid afval te acquireren, om zo vollast van de AVI te waarborgen.

In haar jaarverslag vermeldt ARN tot slot dat zij de verhoging van de afvalstoffenbelasting voor het storten van brandbaar afval hoogst onrechtvaardig vindt. ARN hoopt dat de besluitvorming van de Europese Commissie in haar voordeel uitpakt, zodat de belastinggelden kunnen worden teruggevorderd.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV