Bericht:

Rubriek:

24 november 1998

Publicaties

Productgerichte milieuzorg uit de kinderschoenen

Volgens het ingenieursbureau DHV is het merendeel van de Nederlandse bedrijven is bekend met het begrip productgerichte milieuzorg, maar het is nog onvoldoende verankerd in de bedrijfvoering.

Naast bedrijfsinterne milieuzorg, krijgt ook productgerichte milieuzorg steeds meer aandacht. Dat is één van de conclusies die DHV trekt uit een onderzoek naar de stand van zaken van productgerichte milieuzorg (PMZ) in het Nederlandse bedrijfsleven. Onder PMZ verstaat men de structurele en organisatorische aandacht in alle levensfasen. Het concept PMZ werd in 1996/1997 gezamenlijk door de werkgevers en de Ministeries van VROM en Economische Zaken ontwikkeld, met als doel de milieubelasting van een product in de hele productieketen omlaag te krijgen. Uit het onderzoek blijkt dat het begrip PMZ bij 65% van de bedrijven bekend is. Bedrijven die met een 'milieubril' naar hun product kijken, beginnen met ad-hoc maatregelen, zoals hergebruik, eco-design, grondstofvervanging en materiaalalternatieven. PMZ wordt nog minder in bedrijfsprocedures of het milieuzorgsysteem verankerd. Ongeveer de helft van de bedrijven rekent de productgerichte milieumaatregelen niet door op milieueffect. Deze bedrijven besluiten op intuïtie of onder invloed van externe beeldvorming over milieumaatregelen. Dit komt voor een deel omdat motieven om aan PMZ te doen vaak niet milieukundig zijn. De belangrijkste reden om PMZ-initiatieven te ondernemen zijn de marktvraag ofwel commerciële kansen, (semi)wetgeving en wensen van het moederconcern. De resultaten van het onderzoek van DHV zijn beschreven in het rapport 'Productgerichte milieuzorg uit de kinderschoenen, de tussenstand in 1998'.

Meer informatie DHV 033-4682700 


© Uitgeverij Noordhoek BV