Bericht:

Rubriek:

1 december 1998

Bedrijfsnieuws

VAR koopt nog een slibverwerker

De Veluwse Afvalrecycling (VAR) heeft de bewerkingsinstallatie voor zuiveringsslib op het Amersfoortse industrieterrein de Isselt overgenomen. Eerder dit jaar nam de VAR ook al een slibverwerkingsinstallatie over in Apeldoorn, die als werkmaatschappij VARtech aan de VAR werd toegevoegd.

De installatie in Amersfoort bewerkt zuiveringsslib van Waterschappen Vallei & Eem en Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden tot een product dat kan worden gestort. Reden voor de overname was dat de kosten onbeheersbaar bleken te zijn. De waterschappen in de provincie Utrecht waren verplicht hun slib aan te bieden tegen een tarief dat hoger was dan nu in de markt gangbaar is. Bovendien moesten de waterschappen de kosten voor aanpassingen aan de installatie betalen. Dit bleek onhoudbaar en daarom hebben de drie Utrechtse waterschappen verschillende alternatieven onderzocht, waarbij de overname door de VAR de meest voordelige voor de waterschappen was. De komende 10 jaar leveren de waterschappen jaarlijks 60.000 ton zuiveringsslib dat zal worden afgenomen tegen een lagere, meer marktconforme prijs. De kosten voor de aanpassingen zullen niet meer worden doorberekend. De tarieven voor de heffingen van de waterschappen zullen hierdoor veel minder stijgen dan aanvankelijk begroot. Verwacht wordt dat dit bijvoorbeeld op jaarbasis 10 gulden per huishouden zal gaan schelen. De waterschappen hebben echter wel ongeveer acht miljoen uit haar reserve moeten gebruiken om de oude situatie te kunnen beëindigen.

De VAR zal echter wel maatregelen moeten nemen om de stankoverlast, waar omwonenden de laatste jaren regelmatig over hebben geklaagd, te verminderen. De bedoeling is dat in maart de installatie zal zijn aangepast zodat deze voldoet aan de milieuvergunning. Onder andere zal een gaswasinstallatie worden bijgebouwd. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV