Bericht:

Rubriek:

1 december 1998

Hergebruik

Praktijkexperimenten en demonstratieprojecten hergebruik afvalstoffen

Binnen het Programma Hergebruik van afvalstoffen ph '98 kunnen praktijkexperimenten en demonstratieprojecten in aanmerking komen voor een subsidie. Tot uiterlijk 15 maart 1999 kunnen voorstellen ingediend worden bij Novem.

Het programma biedt mogelijkheden voor financiële ondersteuning voor bovengenoemde projecten tot een maximum van 50% bij praktijkexperimenten en een maximum van 40% bij demonstratieprojecten. Voor beide geldt een maximum van 250.000 gulden per project. Het programma is tot stand gekomen in samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken, het Ministerie van VROM, de Stichting Ecoverpakkingen en de Vereniging Milieubeheer Kunststofverpakkingen (VMK). Deze vier organisaties willen hiermee een concrete invulling geven aan het Convenant Verpakkingen II. In totaal is een budget van 4,1 miljoen gulden beschikbaar voor de uitvoering van projecten. Novem voert het beheer over het programma. Het gaat daarbij om ideeën of plannen voor het uitvoeren van praktijkexperimenten of demonstratieprojecten over:

Meer informatie bij de Novem, telefoon 030-2393413


© Uitgeverij Noordhoek BV