Bericht:

Rubriek:

8 december 1998

Inzameling

Kga zak voor visserij en binnenvaart

De binnenvaart en de visserij zijn een proef begonnen voor de inzameling van kga. Voor de scheepvaart geldt het verplicht gescheiden inzamelen van kga nog niet, maar dat zal binnen kort veranderen. Verder worden ook de eisen die aan opslag en vervoer van gevaarlijk afval worden gesteld steeds strenger en scherper gecontroleerd.

De inzamelaars van scheepsafval, verenigd in de VOMS, hebben voor de proef een lekvrije zak voor de inzameling van kga geïntroduceerd. Scheiding en veilige opslag moeten daarmee worden bevorderd. Het project wordt voor de binnenvaart ondersteund door de Stichting Scheepsafvalstoffen Binnenvaart (SAB). Tijdens de proef zullen een beperkt aantal schepen meedoen. Als het een succes wordt dat zal de kga zak onder alle binnenvaartschepen worden verspreid.. Ook de visserij is gestart met een proefproject, maar dan bij alle abonnementhouders van de Stichting Financiering Afvalstoffen Visserij (SFAV). De SFAV exploiteert een abonnementensysteem, waarbij visserschepen tegen een vaste jaarlijkse bijdrage al hun oliehoudende bedrijfsafvalstoffen en kga gratis kunnen afgeven. Bijna 80 procent van de visserschepen is bij de SFAV aangesloten. 


© Uitgeverij Noordhoek BV