Bericht:

Rubriek:

9 december 1998

Inzameling

Nieuw retoursysteem voor consumentengoederen

In Noord-Holland wordt een nieuw retoursysteem voor consumentengoederen gestart dat uitgaat van een klantvriendelijke benadering. Doordat het systeem aansluit bij bestaande patronen van consumentengedrag, is het de bedoeling dat het zichzelf in stand gaat houden.

De gedachte achter het systeem is dat steeds meer mensen een groeiend milieubesef hebben en een duurzame samenleving wensen. Door dit bewuste consumptiegedrag is men bij de aankoop al gevoelig voor de milieuvriendelijkheid van een product en de hergebruikmogelijkheden. De mogelijkheden gebruikte producten aan de producent terug te geven wordt zeer positief ervaren, maar weinig consumenten willen zich hiervoor ook echt inspannen. Het Retoursysteem Consumentengoederen wil een klantvriendelijkere retourmogelijkheid bieden. Het systeem is een initiatief van de Stichting Scheiding Afvalstoffen Consumentengoederen (SSAC) die al enige jaren de verwerking van koelkasten verzorgt. Met een aantal andere organisaties heeft SSAC de onderneming Retoursystemen Consumentengoederen BV opgericht die de retouractiviteiten van het nieuwe systeem gaat verzorgen. De retouractiviteiten betreffen de inzameling van grofvuil en overige consumentengoederen vanaf depots, detailhandel en door huis-aan-huis-inzameling. Ook de vervolgstappen als het sorteren, bewerken en repareren en de handel in materialen en goederen als ook de exploitatie van verkooppunten voor particulieren zullen door de onderneming worden verzorgd.

Meer informatie: Retoursystemen Consumentengoederen (0255) 536 984 


© Uitgeverij Noordhoek BV