Bericht:

Rubriek:

6 januari 1999

Verwijdering

 

NVMP sluit contract verwijdering wit- en bruingoed

De NVMP, van Gansewinkel en Coolrec hebben een contract ondertekend voor de inzameling en verwerking van wit- en bruingoed. Het contract is het gevolg van een aanbesteding die de NVMP heeft gedaan in het kader van het verwijderingsbesluit wit- en bruingoed.

Vanaf 1 januari mogen in principe alle apparaten met een stekker of een batterij niet meer gestort worden en dient de verwijdering via producentverantwoordelijkheid te geschieden. In de eerste fase geldt dit alleen voor de grotere apparaten. De detaillist heft een verwijderingsbijdrage die het mogelijk maakt het apparaat in het eindstadium te ontmantelen, waarbij 95 procent van het materiaal hergebruikt moet worden. Door de producenten van wit- en bruingoed is de NVMP (Nederlandse Vereniging Verwijdering Metalelektro Producten) opgericht als collectieve vereniging die voor de verwijdering en de financiering zorg moet dragen. De NVMP sluit namens de leden vervolgens contracten af zoals deze voor de uitbesteding van de inzameling en verwerking. In dit contract zal per jaar 400.000 koel- en vrieskasten worden verwerkt bij Coolrec en bij Coolrec West. Verder zal Coolrec ook de verwerking van 180.00 TV's, 900 ton klein witgoed en 560 ton beeldontvangstapparatuur gaan verzorgen. Voor de inzameling en het transport zal van Gansewinkel zorgen. Overigens is Coolrec een joint venture tussen de PNEM en de van Gansewinkel Groep. 


© Uitgeverij Noordhoek BV