Bericht:

Rubriek:

14 januari 1999

Beleid & uitvoering

Provincie Limburg heeft Visie op Afval

De provincie Limburg heeft in het document 'Visie op Afval' de actuele stand van zaken op het terrein van de afvalverwijdering gebundeld. Ook heeft ze daarin de rol en taken van de provincie duidelijk in beeld gebracht.

Provinciale Staten had meerdere malen gezegd dat zij behoefte had aan een geordende en integrale weergave van de stand van zaken. Deze behoefte was onder meer ingegeven door tussentijdse wijzigingen van het hoofdstuk afvalstoffen van het Milieubeleidsplan (MBP). Ook dreigde het overzicht verloren te gaan door de stormachtige ontwikkelingen in de sector.

In de 'Visie op Afval' wordt onder andere ingegaan op de evaluatie van de doelstellingen, beleidsvoornemens en acties van het MBP. Verder heeft Limburg zich beraden op de toekomstige positie op landelijk en Europees niveau. De provincie kiest voor de volgende strategie:


© Uitgeverij Noordhoek BV