Bericht:

Rubriek:

2 februari 1999

Inzameling

Groningen moet gescheiden GFT blijven inzamelen

Minister Pronk staat afwijzend tegenover het voornemen van de gemeente Groningen af te zien van gescheiden inzameling van GFT-afval in een deel van de gemeente.

De gemeente wil het gemengde afval vanaf 2000 verwerken in een gecombineerde nascheidings- en vergistingsinstallatie. Hierbij wordt integraal huishoudelijk afval mechanisch gescheiden en de organische fractie wordt vergist. Volgens de gemeente geeft deze wijze van verwerking een beter milieurendement dan gescheiden GFT-inzameling gevolg door composteren. De minister betwijfelt dat, omdat daarvoor niet de argumenten worden gegeven en het residu van de vergistingsinstallatie moet worden verbrand of worden gestort.

Volgens de minister moet naast kosten ook de milieuhygiënische aspecten een rol spelen bij de keuze van de verwerkingsmethode. In bepaalde omstandigheden kan van de gescheiden inzameling worden afgezien. Daarbij is voor de minister doorslaggevend dat de gemeente een weloverwogen keuze maakt. Dit betekent dat de gemeente duidelijk gemotiveerd, bij voorkeur op basis van onafhankelijk onderzoek, moet aangeven waarom wordt afgezien van gescheiden inzameling. De basis voor dat onderzoek moet worden gevormd door de drie criteria die daarvoor zijn opgesteld door het Afval Overleg Orgaan.


© Uitgeverij Noordhoek BV