Bericht:

Rubriek:

8 februari 1999

Inzameling

Vermeend wil oud papier inzameling niet belasten

De belastingdienst in Nijmegen heeft Vogelvereniging Beuningen voor 60.000 gulden aangeslagen voor de inkomsten uit ingezameld oud papier. Staatsecretaris Vermeend wil echter voor dergelijke activiteiten een aparte regeling.

Het betreft niet een definitieve aanslag, maar de uitkomst van een boekenverslag om de periode 1994 tot 1998 dat kan resulteren in een aanslag voor de vennootschapsbelasting. De Belastingdienst ziet de diensten van de vereniging in het licht van een gewoon bedrijf. Zouden alle verenigingen worden aangeslagen, dan zou dat verstrekkende gevolgen hebben. Niet alleen zou dat een flinke financiële aderlating zijn, en in een aantal gevallen zelf het einde van de vereniging, ook de doelstellingen voor het gescheiden inzamelen komt in gevaar. In veel gemeenten in Nederland nemen verenigingen een belangrijk deel van de gescheiden inzameling van papier op zich. Van de jaarlijks 2,1 miljoen ton oud papier wordt bijna de helft op deze wijze ingezameld. Staatsecretaris Vermeend van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat hij hiervoor een regelingen wil treffen. Deze moet recht doen aan de bijzondere situatie bij verenigingen en stichtingen en moet maatschappelijk ongewenste effecten voorkomen. Op dit moment wordt daarvoor in een breder kader een inventarisatie uitgevoerd.

 


© Uitgeverij Noordhoek BV