Bericht:

Rubriek:

11 februari 1999

Bedrijfsnieuws

VAM komt waarschijnlijk in handen van EDON

Het Ministerie van Financiën heeft besloten dat de EDON Groep in potentie de beste papieren heeft voor de overname van de VAM. Daarom zijn in eerste instantie de onderhandelingen met deze groep geopend.

De keuze heeft de instemming van directie en Raad van Commissarissen van de VAM. Er waren drie biedingen binnengekomen. Naast die van de EDON-groep had ook de PNEM/Mega-groep en een combinatie van de AVR met de Grontmij een bod gedaan. Aangezien PNEM/MEGA en EDON hebben aangekondigd te gaan fuseren (zie: Fusie PNEM/MEGA Groep en EDON Groep), heeft de eerste zich teruggetrokken, waardoor nog maar twee biedingen overbleven. Zowel het ministerie van Landbouw, natuurbeheer en visserij als de EDON, willen geen verklaring geven over de achtergronden, omdat de daadwerkelijke besprekingen nog in een beginnend stadium zijn. De AVR en Grontmij hebben ieder teleurgesteld gereageerd. De besprekingen zullen volgens de EDON echter wel zeer snel worden afgerond. Zou de overname en de fusie doorgaan, dan ontstaat het grootste afvalverwerkende bedrijf in Nederland met een marktaandeel van 23 procent. 


© Uitgeverij Noordhoek BV