Bericht:

Rubriek:

2 maart 1999

Preventie

Vier miljoen voor preventieprojecten in MKB

Het stimuleringsprogramma Schoner Produceren heeft 4 miljoen gulden subsidie toegekend aan 24 projecten voor milieugericht en economisch werken in het midden- en kleinbedrijf. Er waren 77 voorstellen ingediend.

Het zijn vooral projecten die door en in samenwerking met adviseurs van het MKB zijn opgezet. De projecten hebben tot doel de bedrijven enthousiast te maken voor innovatieve milieumaatregelen. De projecten moeten zowel economisch- als milieurendement opleveren en moeten de verschillende milieuthema's integraal benaderen. Met name de projecten die achterblijvers binnen de branche willen benaderen en de verspreiding van kennis en voorlichting voorop stelden vielen in de prijzen. Het zijn dan ook de brancheverenigingen en adviesbureaus waarvan de projecten zijn goedgekeurd. 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV