Bericht:

Rubriek:

3 maart 1999

Marktinformatie

Kunststofrecycling kan toenemend aanbod maar net bijhouden

De recycling van kunststof in West-Europa gaat gelijk op met de markt van kunststoffen. De consumptie van kunststof is in de periode 1996-1997 met 8% toegenomen, terwijl de hoeveelheid die daarvan werd gerecycled stabiel bleef op 25%.

Dit blijkt uit het rapport 'Insight into Plastics Consumption and Recovery' van de APME, de overkoepelende Europese belangenorganisatie van kunststofproducenten. Ongeveer 8 procent van het kunststofafval in Europa wordt via mechanische recycling hergebruikt. De landbouw- en distributiesector levert hieraan het grootste deel aan bij. In deze sectoren kan op een relatief gering aantal plaatsen grote hoeveelheden schoon en homogeen kunststofafval verzameld worden. Hiervoor is mechanische recycling de meest gunstige methode voor terugwinning. Grondstofrecycling hoofdzakelijk voor gemengd kunststofafval steeg meet 33% ten opzichte van 1996 tot 334 kton, vooral in Duitsland. Het hergebruik van kunststofverpakkingen is Europees gezien van 14 naar 15% gestegen, maar de verschillen tussen Europese landen blijven hierin zeer groot. Ruim 15% van het kunststofafval is omgezet in energie.

Het rapport bevat voor het eerst ook gegevens over het internationale vervoer van afval en gerecycled materiaal. Ongeveer 1,5% van het kunststofafval, circa 18% van het totale volume mechanisch gerecycled kunststof, wordt tussen Europese landen getransporteerd. Duitsland is de belangrijkste exporteur, hoewel de hoeveelheden kleiner worden. Nederland is de grootste importeur en verwerker, op de voet gevolgd door Engeland en Zwitserland.

APME blijft voorstander van mechanische recycling. Toch worden hiervoor wel gevaren gezien. Als importerende landen eenmaal beginnen met het verwerken en verkopen van steeds grotere hoeveelheden gerecycled materiaal, dan zal de markt snel verzadigd raken. Bovendien zal het moeilijk zijn de huidige doelstellingen van hergebruik van verpakkingsmateriaal uitsluitend via mechanische recycling te halen. Men pleit daarom voor een geïntegreerde oplossing, waarin ook plaats moet zijn voor grondstofrecycling en de terugwinning van energie. TNO voert op dit moment een onderzoek uit naar de succesfactoren van de meest doeltreffende recyclingsystemen.

Meer informatie: APME, telefoon 00-32-2/6753259 of www.apme.org 


© Uitgeverij Noordhoek BV