Bericht:

Rubriek:

4 maart 1999

Verwijdering

Luchtemissies afvalverbranding vastgesteld

De minister van VROM heeft een ontwerp van de Algemene Maatregel van Bestuur gepubliceerd voor de emissie-eisen van stikstofoxide. De grenswaarde is vastgesteld op 70 mg/m3 op basis van een 24-uursgemiddeld.

Het besluit is een aanvulling op het Besluit luchtemissies afvalstoffen (Bla) dat al in 1993 werd vastgesteld. Toen kon de emissienorm nog niet worden vastgesteld, omdat nog verschillende onderzoeken werden uitgevoerd naar de gewenste hoogte van de norm. Ook liep nog een programma om de haalbaarheid en de financiële gevolgen te onderzoeken voor de vermindering van Nox-emissies bij afvalverbranding. Al deze onderzoeken zijn inmiddels afgesloten en hebben geleid tot de nu voorgestelde norm. 


© Uitgeverij Noordhoek BV