Bericht:

Rubriek:

8 maart 1999

Verwijdering

Scheidingsinstallatie in Amersfoort in problemen

De rechtbank heeft de schadevergoeding die Eureco had geëist aan RAVO voor het niet leveren van huishoudelijk afval voor de scheidingsinstallatie niet toegekend. RAVO kan niet leveren door contractuele afspraken met de VAM.

ROVA en Eureco exploiteren gezamenlijk een scheidingsinstallatie voor huishoudelijk afval in Amersfoort. De installatie wordt echter niet gebruikt bij gebrek aan afval, dat door ROVA geleverd zou worden. Volgens Eureco komt daarmee ROVA de afspraken niet na, terwijl men wel personeel hiervoor in dienst heeft genomen. Er zijn op dit moment geen inkomsten en de liquiditeit is tot nul gedaald. Geprognosticeerd was een bedrijfsresultaat bij verwerking van dertigduizend ton afval door de installatie van vier ton. Via een kortgeding eiste Eureco twee ton schadevergoeding. De Rechtbank wees de schadevergoeding echter niet toe. Reden is dat de Rechtbank het kort geding niet de geëigende weg vond om in deze zaak uitspraak te doen. ROVA betwistte namelijk de rechtsgeldigheid van de contracten, omdat deze niet door de statutair directeur waren ondertekend, maar door de interim-directeur. ROVA heeft wel inspanningen gedaan voor de levering, maar dat leidde niet tot resultaat door de contractuele leveringsplicht van ROVA aan de VAM. Hoewel de contractpartners van de VAM, verenigd in de Stivam, al geruime tijd proberen de verplichtingen voor levering te versoepelen, is dit tot op heden niet gelukt. ROVA zou graag leveren, al was het maar om daarmee te ontkomen aan het hoge verbrandingstarief van de VAM. In de toekomst verwacht ROVA dat, zeker nu de VAM is overgenomen door de EDON, meer mogelijkheden zullen komen om een deel van het afval om te buigen naar de scheidingsinstallatie. Hoe het op korte termijn met ROVA en Eureco nu verder moet weet men niet. Men is nog wel met elkaar in gesprek. 


© Uitgeverij Noordhoek BV