Bericht:

Rubriek:

16 maart 1999

Inzameling

Rotterdam vraagt ontheffing gescheiden gft-inzameling aan

Rotterdam wil voor 185.000 hoogbouwwoningen afzien van de wettelijke verplichting om gft gescheiden in te zamelen. Rotterdam is de eerste gemeente die ontheffing heeft aangevraagd.

De verwachting is dat de ontheffing gegeven zal gaan worden. Het Afval Overleg Orgaan heeft criteria opgesteld op basis waarvan een gemeente ontheffing kan krijgen. Als de kwaliteit van het gft bijvoorbeeld ondanks inspanning voor verbetering zo slechts blijft dat het niet kan worden gecomposteerd, of als er milieuhygiënische bezwaren kan ontheffing worden gegeven. Dat geldt ook voor hoogbouwwijken als de invoering van de gescheiden inzameling aanzienlijk duurder uitvalt dan die voor ongescheiden inzameling. Voor de wijken waar Rotterdam ontheffing voor wil aanvragen gelden alle drie deze punten. Overigens wil de gemeente wel kijken of er binnen de wijken op individueel niveau belangstelling bestaat om het afval te scheiden. Voor deze groep zullen dan aparte, afgesloten, voorzieningen worden gecreëerd.

Vooral de grotere gemeenten met dichte bebouwing worstelen met het gft-probleem. Groningen heeft al aangekondigd meer in nascheiding te zien, maar werd voorlopig teruggefloten door de minister (zie Groningen moet gescheiden GFT blijven inzamelen). Toch kennen ook gemeenten als Arnhem, Den Haag en Amsterdam de problematiek dat al jaren wordt geëxperimenteerd, maar nog nooit een goed resultaat is behaald.


© Uitgeverij Noordhoek BV