Bericht:

Rubriek:

17 maart 1999

Hergebruik

Bedrijfsleven moet convenant verpakken beter naleven

Het ministerie van VROM dreigt met maatregelen als het bedrijfsleven het tweede convenant verpakken niet beter naleeft. Vooral de recycling van kunststof verpakkingen loopt slecht.

Deze waarschuwing deed drs. Clement van de directie Afvalstoffen tijdens een bijeenkomst van de Vereniging van Kunststof Recyclers. De recyclingbedrijven wijzen op een stagnatie in het aanbod van kunststof verpakkingsafval in 1998, terwijl in 1997 het convenant dat op 300 duizend bedrijven betrekking heeft is afgesloten. Het aanbod is de afgelopen tien jaar verdrievoudigd tot 23 procent. Dat is echter nog veel te laag in vergelijking met papier en karton (ongeveer 70 procent). Mr. Weehuizen van de European Plastic Recyclers wees er overigens op dat van de zeventien aangekondigde AMvB's voor het scheiden van bedrijfsafval er pas twee in werking zijn getreden. 


© Uitgeverij Noordhoek BV