Bericht:

Rubriek:

19 maart 1999

Inzameling

 

Zwerfvuil op stranden neemt toe

De Stichting Noordzee concludeert in het rapport "Zee, zand en zooi" dat de hoeveelheid zwerfafval op de Nederlandse stranden het afgelopen jaar is toegenomen.

Het onderzoek is voor het tiende achtereenvolgende jaar uitgevoerd door leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Het onderzoek vormt een deel van het project 'Coastwatch', waaraan 23 landen deelnemen. Vorig jaar is in Nederland in het voor- en het najaar 110 kilometer strand afgezocht op zwerfvuil. De samenstelling bleek de afgelopen jaren nauwelijks veranderd. Het merendeel (60 procent) is kunststof en voor de rest natuurlijk ook veel hout. Op de Noordzee geldt al tien jaar een verbod op het dumpen van vrijwel al het afval. Om van het afval af zijn in de Nederlandse havens ontvangstinstallaties opgezet. De praktijk leert echter dat slecht 6 procent van de schepen die een Nederlandse haven aandoen daar hun afval afgeven. Met dit lage percentage komt de exploitatie van die installaties in gevaar. Onlangs is door de exploitanten bij de minister aangedrongen op verscherpte regelgeving en een betere financieringsstructuur. In Europa is regelgeving in de maak, maar dit gaat volgens betrokkenen te traag. Bij de aanbieding van het rapport aan minister Pronk pleitte ook de stichting voor een systeem waarbij ieder schip een vast bedrag moet betalen voor de scheepsafvalstoffen, ongeacht of nu gebruik wordt gemaakt van de havenontvangstinstallatie. 


© Uitgeverij Noordhoek BV