Bericht:

Rubriek:

22 maart 1999

Verwijdering

 

Herstructurering grondbanken

De provincie Noord-Brabant werkt aan een nieuwe aanpak om meer markwerking toe te staan bij bodemsaneringen. Daarvoor zal de structuur van de grondbanken sterk moeten worden verbeterd.

De Brabantse bodem is sterk vervuild. De saneringskosten in deze provincie bedraagt 11 miljard gulden en zal, als het huidige plan wordt aangehouden, 80 jaar gaan duren. Dat is veel geld en duurt erg lang, is de conclusie van de provincie. Daarom wil men een meer functiegerichte aanpak. De bodem wordt zodanig gesaneerd dat de geplande functie kan worden gerealiseerd. Dat betekent een besparing van de helft van de geplande kosten en van de duur. De voorgestelde werkwijze voor de bodemsanering zal leiden tot een toename van stromen aan verontreinigde grond. Grondbanken zullen een belangrijke rol gaan spelen bij de monitoring, de sturing en de afzet van de verontreinigde grondstromen. De provincie zal daarom de grondbankenstructuur gaan optimaliseren en zal de certificering van grondbanken stimuleren, in samenspraak met de betrokken gemeenten en grondbanken. Men hoopt met de optimalisatie van de grondstromen en hergebruik in het jaar 2005 ongeveer 20 procent van de grondstoffenbehoefte voor ophoging in te vullen met secundaire grondstoffen. 


© Uitgeverij Noordhoek BV