Bericht:

Rubriek:

3 april 1999

Preventie

Advies bij duurzaam bouwen

De provincie Utrecht biedt gemeenten de mogelijkheid zich te laten adviseren over duurzaam bouwen.

Utrechtse gemeenten kunnen zich bij het ontwikkelen en in praktijk brengen van duurzaam bouwen (dubo) laten bijstaan door een consulentschap. Dit wordt het aangeboden door de provincie. Via dit consulentschap kan deskundigheid worden ingeroepen over planologie, (stede)bouwkunde, milieukunde, ecologie, communicatie en organisatie. Iedere gemeente kan via een nulmeting een 'dubo-profiel' laten maken om vervolgens een werkplan opstellen. Het consulentschap maakt onderdeel uit van het Provinciaal Milieubeleidsplan en is opgezet door de provincie Utrecht, samen met de gemeenten, het Bestuur Regio Utrecht en de Stichtse Milieufederatie. Inmiddels hebben 23 gemeenten gebruik gemaakt van het consulentschap.

Meer informatie: Provincie Utrecht, telefoon 030-25 83 859. 


© Uitgeverij Noordhoek BV