Bericht:

Rubriek:

7 april 1999

Preventie

Milieudoelstellingen dreigen niet gehaald te worden door annuleren CCF-project

De milieudoelstellingen voor de basismetaal dreigen niet gehaald te worden, nu Hoogovens af heeft moeten zien van een nieuw proces van ruw ijzerproductie. Er bleek onvoldoende bereidheid om in het proces te investeren.

Het CCF-project van Hoogovens gaat niet door. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland betreuren dit. Het CCF-project (Cyclone Converter Furnace proces) is een nieuw proces van ruw ijzerproductie. GS heeft er in 1997 mee ingestemd dat het CCF-project deel zou uitmaken van het bedrijfsmilieuplan van Hoogovens, ondanks de onderzekerheden van de technologie. Reden voor de instemming was dat alleen met behulp van het CCF-project de landelijke milieudoelstellingen uit het Convenant Basismetaal konden worden gerealiseerd. Hoogovens laat weten dat het niet is gelukt om een consortium tot stand te brengen voor de realisatie van de CCF-fabriek. Potentiële deelnemers blijken niet bereid te investeren, omdat zij onvoldoende economisch voordeel zien van het CCF-project. Door het niet doorgaan van het CCF-project komen voor Hoogovens de landelijke doelstellingen voor stikstofoxide en zwaveldioxide voor 2010 onder druk te staan. GS heeft aan Hoogovens gevraagd aan te geven welke alternatieve maatregelen mogelijk zijn om aan de milieudoelstellingen voor stikstofoxide en zwaveldioxide in het Convenant Basismetaal te kunnen voldoen. 


© Uitgeverij Noordhoek BV