Bericht:

Rubriek:

8 april 1999

Beleid & uitvoering

Opgeruimd staat netjes

De Vereniging INZET is een campagne begonnen om een deel van de verwijderingsbijdrage van auto's te bestemmen voor het verantwoordt hergebruik van autowrakken in ontwikkelingslanden.

Grote steden in ontwikkelingslanden kampen met toenemende milieuproblemen, waarvan het toenemend verkeer een van de meest direct in het oog lopende oorzaken is. Bénin in West-Afrika is daarvan zo'n voorbeeld. Het merendeel van de auto's is tweedehands en afkomstig uit Europa. Het zijn de allerslechtste auto's die hier terecht, onverkoopbaar op de tweede hands markten van Oost-Europa, Azië en Latijns Amerika. Nederland is een grote exporteur van auto's naar Afrika, ongeveer 25.000 per jaar. Die import betekent op de korte termijn een aanmerkelijk verbetering van het vervoer. Garages knappen de tweedehands auto's op, waarna ze verkocht worden. De auto's genereert inkomen voor de monteurs en de taxichauffeurs. Daar staat tegenover dat door de ouderdom van de auto's deze vaak oud en versleten zijn en onzuivere en loodhoudende brandstoffen verbruiken. Bij het repareren en bij de definitieve verwijdering van de auto lekken de vloeistoffen weg waardoor bodem- en grondwaterverontreiniging op grote schaal plaatsvindt.

De Vereniging INZET doet in het rapport 'Opgeruimd staat netjes, Nederland en duurzaam vervoer in Bénin' enkele voorstellen om deze ontwikkeling in een goede richting om te buigen. Voor de lange termijn adviseert zij loodhoudende benzine, door de inzet van de in Europa aanwezige kennis en mogelijkheden, sterk te verminderen. Verder moet om te voorkomen dat echt slechte auto's geëxporteerd worden een voertuigkeuring in Nederland plaatsvinden, waardoor de koper een betere afweging zou kunnen maken. Voor een structuur van lekvrije verwijdering in Bénin op te zetten zou de expertise van Auto Recycling Nederland (ARN)gebruikt kunnen worden. Voor de financiering doet INZET ook een beroep op ARN. Voor de sloop van autowrakken is in Nederland een fonds opgericht. Dat fonds wordt gevoed door een verwijderingsbijdrage die wordt betaald door de eerste koper van de (nieuwe) auto. ARN is de beheerder van het fonds. INZET is van mening dat door de export van tweedehands auto's het verwijderingsfonds steeds verder aangegroeid tot inmiddels 200 miljoen gulden. Voor de financiering van de maatregelen wil INZET een deel van dat fonds gebruiken.

Meer informatie: INZET telefoon 020-6273339 


© Uitgeverij Noordhoek BV