Bericht:

Rubriek:

12 april 1999

Hergebruik

Milieudefensie blij met plan kringloopbranche

Milieudefensie ziet grote voordelen in de door het BKN voorgestelde plan voor uitbreiding van de inzamelstructuur voor wit- en bruingoed. Het zal ongeveer de eerste keer zijn dat deze belangenorganisatie een positief signaal laat horen over een ontwikkeling in de hergebruiksbranche.

De BKN (Branche Kringloopbedrijven Nederland) wil onder de naam ROS+ de taakstelling van de Regionale Overslag Stations (ROSsen) uitbreiden. De NVRD heeft een plan opgesteld voor de inrichting van zestig ROSsen waar oude elektronica door winkeliers en gemeenten ingeleverd kan worden. Daar worden de apparaten dan weer door de verantwoordelijke elektronicaproducenten opgehaald met het doel om ze te recyclen. Dit recyclen is dan vooral gericht op materiaalhergebruik. In het voorstel van de NVRD was geen plaats om de ingeleverde apparaten te keuren, en waar mogelijk te repareren en weer te verkopen; product hergebruik. De BKN wil op de ROS de apparaten repareren en in (kringloop)winkels verkopen. Proefprojecten hebben aangetoond dat 20 tot 30% van de afgedankte apparaten via eenvoudige reparaties weer in de handel kunnen komen. Daarnaast zorgt het plan ervoor dat in heel Nederland apparaten aan huis apart worden opgehaald. Milieudefensie zal de komende maanden in diverse gemeenten onderzoek doen naar de wijze waarop de inzameling van apparaten verloopt. Daarnaast zullen zoveel mogelijk gemeenten benaderd worden met het verzoek zich bij het BKN inzamelmodel aan te sluiten.

Meer informatie: Milieudefensie (020) 5507 300 of BKN (026) 351 40 14 

 


© Uitgeverij Noordhoek BV