Bericht:

Rubriek:

16 april 1999

Preventie

Preventiepotentieel bij bakkerijen

Grotere bakkerijen, die op industriële schaal brood bakken blijken veel verkwistender dan de kleine ambachtelijke collega. Systematische aandacht voor preventiemogelijkheden blijkt bij de groten te ontbreken.

Het preventiepotentieel bij grotere bakkerijen - veelal (semi-)industrieel - blijkt veel groter dan bij de kleinere ambachtelijke bakkerijen. Kleinere bakkerijen besteden al veel aandacht aan efficiënt produceren. De hoeveelheid uitval is hierdoor minimaal. Bij de meeste kleine bakkerijen blijken weinig verbetermaatregelen mogelijk die ook economisch rendabel zijn. Belangrijkste preventiemogelijkheden zijn het optimaliseren van de verlichting en een reductie van de hoeveelheid 'overbrood'. In de meeste gevallen wordt er bewust 'overbrood' geproduceerd om ook later op de dag nog verschillende soorten brood in de (eigen) winkels te hebben liggen.

Grotere bakkerijen missen vaak het inzicht in de omvang van de bronnen en oorzaken van inefficiënte werkwijzen. In de praktijk wordt wel aandacht besteed aan preventie, maar dat gebeurt op ad hoc basis. Systematische aandacht voor preventiemogelijkheden ontbreekt, waardoor kansen onbenut blijven.

Dit blijkt uit een preventieproject dat in 1998 in twaalf Noord-Hollandse gemeenten is uitgevoerd. 25 bedrijven werden doorgelicht door BECO Milieumanagement & Advies op mogelijkheden voor preventie. De bedrijven varieerden van ambachtelijke bedrijven met drie werknemers tot industriële bedrijven met 100 werknemers. Er werd naar een aantal aspecten gekeken: mogelijkheden voor kostenbesparing, het voorkomen van afval en emissies en de reductie van energie- en waterverbruik aan de bron.

Meer informatie: BECO Milieumanagement & Advies, telefoon 010-29 85 220. 


© Uitgeverij Noordhoek BV