Bericht:

Rubriek:

16 april 1999

Jurisprudentie

Gemeente Amsterdam vecht vergunning voor slibverbranding aan

Het gemeentebestuur van Amsterdam heeft bij de Raad van State bezwaar aangetekend tegen de vergunning die de provincie Noord-Holland aan de Hemwegcentrale wil geven om zuiveringsslib te verbranden.

Het bijstoken van jaarlijks 75.000 ton slib spaart 34.000 ton kolen uit, waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de vermindering van het broeikas effect. Niet onaardig voor de elektriciteitsproducent UNA is dat hiermee krap 2 miljoen bespaard kan worden en voor de provincie dat daarmee het slibprobleem wordt opgelost. Vanaf 2005 zal zuiveringsslib niet meer mogen worden gestort. Aan het verbranden van slib in een elektriciteitscentrale kleeft echter een groot nadeel: er komt kwik vrij. Volgens de vergunning zou het maximaal 24 kg per jaar zijn. De provincie noemt die toename aanvaardvaar en zou binnen de landelijke normen voor verbrandingsinstallaties blijven. De gemeente Amsterdam, gesteund door de Milieufederatie Noord-Holland, ziet dat anders. De totale jaarlijkse kwikuitstoot neemt volgens de gemeente toe met ruim een kwart. Daarmee stelt de gemeente dat het negatieve gevolg van de kwikuitstoot de voordelen voor het broeikaseffect ruimschoot compenseert. De gemeente wijst als alternatief voor de verbranding in de AVI-West, die door de rookgasreiniging wel i staat is het kwik uit de rookgassen te verwijderen. Gedroogd slib is volgens de provincie voor de AVI ongeschikt en bovendien is er geen verbrandingscapaciteit beschikbaar. 


© Uitgeverij Noordhoek BV