Bericht:

Rubriek:

28 april 1999

Bedrijfsnieuws

Schiphol haalt afvaldoelstelling niet

Amsterdam Airport Schiphol heeft in 1998 de meeste milieudoelstellingen gehaald. Dat blijkt uit het Milieujaarverslag dat de Schiphol Group heeft gepubliceerd over de milieuresultaten.

Voor afval zijn de doelstellingen echter niet gehaald. Het streven is om in 2003 35 procent van alle afvalstoffen die door Schiphol worden ingezameld, aan de bron te scheiden. In 1998 steeg de totale hoeveelheid afval met 6%, en daalde het scheidingspercentage van 22% naar 21%. De doelstelling van 24% scheiding in 1998 werd daarmee niet gehaald. Dit kwam door de tegenvallende groei in het vrachtvervoer, waar het meeste afval gescheiden kan worden. Om de doelstelling van 27% voor 1999 te halen zijn voor de verschillende soorten afval, aparte doelstellingen geformuleerd.

Schiphol heeft in 1998 6,2 miljoen gulden geïnvesteerd in milieuprojecten. Aan exploitatiekosten voor milieumaatregelen gaf de luchthaven 47,7 miljoen gulden uit. 


© Uitgeverij Noordhoek BV