Bericht:

Rubriek:

3 mei 1999

Bedrijfsnieuws

Gediplomeerde veiligheidsadviseurs

De eerste diploma's voor Veiligheidsadviseur zijn uitgereikt. Eind dit jaar moeten alle bedrijven die gevaarlijke stoffen transporteren over een veiligheidsadviseur kunnen beschikken.

Het examen wordt georganiseerd door Logex en staat onder toezicht van de Stichting Exameninstituut Veiligheidsadviseur (SEV). De veiligheidadviseurs voldoen hierdoor aan de verplichting die uit een Europese regeling voortvloeit. Vanaf 1 januari 2000 moeten bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, beladen, en/of lossen namelijk over een veiligheidsadviseur kunnen beschikken. Deze veiligheidsadviseur moet de onderneming adviseren over de toepassingen van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook moet hij kunnen rapporteren over ongevallen en jaarlijks een verslag opstellen over de algemene gang van zaken. Om de functie te mogen uitoefenen moet men in het bezit zijn van een officieel erkend diploma. Er zijn deelcertificaten per vervoermodaliteit (wegvervoer, binnenvaart of spoorvervoer) en een multimodaal diploma. De prijs voor het examen bedraagt rond de 300 gulden.

De richtlijn stelt geen eisen aan de opleiding en de kandidaat is vrij om al dan niet een opleiding te volgen. De EVO organiseert bijvoorbeeld dergelijke cursussen. Cursusprijs bedraagt fl 1.630,-, leden fl. 1.360,-.

Meer informatie: Logex, telefoon 079 - 346 73 46; EVO, telefoon 079 - 346 73 46. 


© Uitgeverij Noordhoek BV