Bericht:

Rubriek:

6 mei 1999

Publicaties

Handhaving Milieuwetgeving

Bij Koninklijke Vermande is de 9e herziene druk verschenen van het zakboekje 'Handhaving Milieuwetgeving'.

Volgens de uitgever besteedt de politie niet meer dan vier procent van haar tijd aan de opsporing van milieudelicten. De handhaver heeft te weinig te maken met de milieuwetgeving. Daardoor is er bij hem grote onzekerheid gedurende de surveillance of in andere situaties waarin van een overtreding sprake kan zijn. Het bijgewerkte boekje is een handreiking om de vragen te beantwoorden. Een overzicht wordt gegeven van de meest voorkomende milieu-overtredingen. Bij elke overtreding wordt het feitnummer vermeld en ook de vervolgacties die de handhaver kan nemen. Het boekje van 149 pagina's in een handzaam formaat is te bestellen bij Koninklijke Vermande en kost per 10 exemplaren 90 gulden.

Meer informatie: Koninklijke Vermande, telefoon 0320-237777 


© Uitgeverij Noordhoek BV