Bericht:

Rubriek:

11 mei 1999

Beleid & uitvoering

Groningen willen meer marktwerking

Gedeputeerde Staten van Groningen willen meer marktwerking toestaan bij het recyclen van afval, door het wijzigen van de doelmatigheidstoets.

Deze wijziging houdt in dat GS bij het verlenen van vergunningen voor recyclingbedrijven, niet alleen rekening houden met de markt voor recyclingbedrijven in de provincie Groningen, maar uitgaan van de markt voor geheel Nederland. In 1997 hebben de provincies onderling afgesproken dat er in Nederland geen belemmeringen meer gelden voor het vervoer van afvalstoffen tussen provincies, als de afvalstoffen naar een recyclingbedrijf gaan. Omdat ook de binnengrenzen van landen van de Europese Unie voor recycling van afvalstoffen vrij zijn, is er in beginsel sprake van één Europese markt.

Meer informatie: Provincie Groningen: 050 - 316 49 82. 


© Uitgeverij Noordhoek BV