Bericht:

Rubriek:

16 juni 1999

Handhaving

Intensivering handhaving milieuwetten

De 88 handhavingsinstanties in Noord-Brabant hebben een Bestuursovereenkomst ondertekend om de onderlinge samenwerking voor het handhaven van het milieu in de provincie te intensiveren. Voor burgers en bedrijven moet dit leiden tot een efficiënter en vooral éénduidiger overheidsoptreden. Eerder deze maand ondertekenden 12 partijen in de provincie Flevoland een vergelijkbare overeenkomst.

De coördinatie van de handhaving was tot voor kort vooral georganiseerd bij de gewesten. Nu door de reorganisatie de gewesten verdwijnen, komt die rol toe aan de provincies. De afspraken die de provincie hierover maakt met het Rijk, justitie, politie, gemeenten en waterschappen worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst. Op die manier ontstaat een landsdekkende structuur, waarbij alle handhavingsinstanties in Nederland hun samenwerking schriftelijk hebben vastgelegd en de vrijblijvendheid van de samenwerking verleden tijd is.
In Noord-Brabant verandert de bestuursovereenkomst niet alleen de organisatie van de samenwerking, maar moet ook de inhoud verbeteren. Voortaan worden meerjarige beleidsvisies, gezamenlijke prioriteiten en uitvoeringsprogramma's opgesteld. Speciale aandacht gat uit naar het ketentoezicht bij afval. Flevoland heeft een Servicepunt Handhaving opgericht dat de handhavingsprocessen moet gaan coördineren en moet gaan fungeren als kenniscentrum.


© Uitgeverij Noordhoek BV