Bericht:

Rubriek:

16 juni 1999

Bedrijfsnieuws

 

Fusie van PNEM/MEGA met EDON vereist vergunning

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft bepaald dat voor de fusie van de PNEM/MEGA en EDON een vergunning vereist is. De fusie zou tot een economische machtspositie leiden de verstorend zou kunnen werken op de Nederlandse markt.

De dominante positie zou volgens het NMa vooral ontstaan op de elektricteitsproductie en -levering. De NMa is bang dat door de fusiegolf in de elektriciteitssector slechts twee grote en verschillende kleinere elektriciteitsproducenten overblijven. De twee grote - PNEM/MEGA-EDON en NUON/ENW - zouden dan 'paralel gedrag' kunnen gaan vertonen, wat zoveel wil zeggen als concurrentie vermijdend gedrag. Bovendien zijn die twee ondertekeningen samen ook nog eens eigenaar van het elektriciteitsproductiebedrijf EPON.
Voor de fusie moet daarom een vergunning worden aangevraagd bij de NMa. De NMa gaat dan na of er de fusie inderdaad zal leiden tot een economische machtspositie, zoals de NMa nu vermoed. Als dat niet zo is dan mag de fusie worden voortgezet. Mocht de machtpositie wel ontstaan, dan kan de vergunning worden geweigerd. Dat betekent niet dat de fusie niet mag doorgaan, maar alleen als voldaan wordt aan de beperkingen en voorschriften die aan de vergunning worden verbonden. De NMa doet binnen 13 weken uitspraak na binnenkomst van de vergunningsaanvraag.


Uitgeverij Noordhoek BV