Bericht:

Rubriek:

23 juni 1999

Beleid & uitvoering

Gemeente Heerlen protesteert met 17.000 kaarten

Ruim 17.000 burgers van de gemeente Heerlen hebben via een kaartenactie geprotesteerd tegen de verhoging van de afvalheffing door de vanuit landelijk oogpunt ongunstige situatie waarin de Limburgse gemeenten verkeren.

De organisator van de kaartenactie was de gemeente zelf. Twee wethouders van de gemeente boden de kaarten aan de vaste Kamercommissie van VROM aan, voordat het debat over de verhoging van de afvalstoffenheffing zou beginnen. Door ziekte van minister Pronk ging dat echter niet door. De gemeente had de kaartenactie georganiseerd, omdat het voor haar nauwelijks meer uit te leggen valt dat het betere scheidingsgedrag van de burgers niet wordt beloond, maar jaarlijks juist resulteert in stijgende tarieven.
Door landelijke en provinciale afspraken is het voor Heerlen, en overigens ook de andere Limburgse gemeenten, vrijwel onmogelijk om tot een redelijk verwijderingstarief voor de burgers te komen. Van de 290 kton aan huishoudelijk restafval moet volgens het landelijk verdeelplan 230 kton worden verbrand,. Dit gebeurd in Moerdijk. De transportkosten bedragen 35 gulden per ton. De regio vindt het niet te rechtvaardigen dat terwijl er voldoende stortcapaciteit is in Limburg men verplicht is brandbaar afval te leveren en dat de extra transportkosten over langere afstanden en de BTW-heffing voor haar rekening genomen moet worden. Heerlen geeft als voorbeeld dat sinds 1982 de afvalheffing voor de burgers is vervijfvoudigd, tegenover een verdubbeling van de OZB.
Met de 17.000 kaarten, ruim 40 procent van de burgers, protesteerde men tegen de verhoging van de WBM-heffing, omdat deze tot een extra lastenverhoging voor de burgers zou leiden.
De heer Kleine Molekamp (VVD) van de commissie stelde voor om het brandbaar afval niet in Moerdijk maar in het nabij gelegen Aken te verbranden. Hij had hierover vragen aan de minister gesteld. Deze leek indien dit milieutechnisch geen verschil maakte, hiervoor wel te voelen, maar alleen binnen het kader van een Euregio. De minister wacht echter op een officieel verzoek van de provincie om die procedure te beginnen.


Uitgeverij Noordhoek BV