Bericht:

Rubriek:

26 juni 1999

Bedrijfsnieuws

Tweede Kamer stemt in met verkoop VAM

Volgens minister Brinkhorst van LNV is de VAM voor een goede prijs verkocht aan een partij die ook in de toekomst de nutsfunctie zal kunnen garanderen. De fracties van de Tweede Kamer verweten zichzelf te weinig aandacht aan de verkoop hebben besteed, maar berustte in de beslissing die is genomen.

Volgens de minister was het evident dat de VAM verkocht moest worden. Het past in de huidige privatiseringsgolf en omdat de uitvoering van het toekomstige afvalbeleid weer naar het Rijk gaat, kan het Rijk niet ook nog een belang in een verwerker hebben. Daarnaast boterde het niet meer tussen de VAM en de contractgebonden partners, de Stivam. De Stivam verenigt de gemeenten die zich aan de VAM met contracten voor de levering van afval hebben gebonden. Een aantal gemeenten hebben zich ook nog garant gesteld voor de bouw van de GAVI. De relatie tussen VAM en Stivam was echter onherstelbaar verstoord, volgens de minister. Vandaar dat bij de verkoop uitdrukkelijk is gekeken naar een koper die de problematiek zou oplossen. Deze is gevonden in de Edon, die bovendien voor de VAM ook nog een bijzonder goede prijs bood. Volgens de minister mag de Stivam zich met het akkoord in de handen knijpen. Edon heeft in een voorstel een bedrag gereserveerd van 65 miljoen om de problemen op te lossen. Inmiddels hebben vijf hoofdpartners uit de Stivam het voorstel voor de toekomstige samenwerking van de Edon aanvaard. Belangrijk is dat de garantiestelling die de gemeenten hebben gegeven in het verleden voor de bouw van de GAVI nu van tafel is. De gemeenten hoeven in het vervolg alleen voor het daadwerkelijk aangeboden afval te betalen, en niet zoals de VAM vond voor de contractueel aan te leveren hoeveelheid. Bovendien is de prijs 'tot marktpeil' verlaagd: 200 gulden per ton. De heer Poppe (SP) wees de minister op de AVR - de andere partij die een bod op de VAM had gedaan - die bedrijfsafval accepteert voor rond de 170 gulden per ton. Mede omdat de contracten voor 20 jaar zijn afgesloten, maakte de meeste Kamerleden zich hierover zorgen. De lange periode is nodig, omdat de verlaging van de tarieven voor een deel wordt gehaald uit een langere afschrijvingsduur van de GAVI. Maar omdat de NMa de lange contractduur heeft goedgekeurd, vonden de kamerleden dat dit een gepasseerd station was.
De minister wilde niet ingaan op de mogelijkheid dat dadelijk een deel van de gemeenten het voorstel van de Edon wel zou accepteren en een ander deel niet. Hij stelde vast dat er dan een probleem zou zijn, maar dat ligt dan bij de gemeenten en de Edon. Overigens ligt het niet in de lijn van de verwachting dat dat zal gebeuren. Alleen Rova en Drenthe is nog niet op het voorstel ingegaan, maar deze wilden eerst het overleg met de minister afwachten.


Uitgeverij Noordhoek BV