Bericht:

Rubriek:

25 augustus 1999

Bedrijfsnieuws

Brugman weg bij directie Afvalstoffen


De directeur Afvalstoffen bij het Directoraat Generaal Milieubeheer van het ministerie van VROM, mr. W.J.K. Brugman, heeft de dienst verlaten. Per 1 september 1999 is hij benoemd tot Inspecteur MilieuhygiŽne in de provincies Zuid-Holland en Zeeland (afgekort IMH-ZW). Een opvolger is op dit moment niet bekend. Binnen het ministerie van VROM is een reorganisatie aan de gang die medio volgend jaar afgerond zal moeten zijn. De taakgebieden worden daarvoor individueel bekeken en daaruit worden nieuwe directies gevormd. Zoals het er nu naar uitziet zal de directie afvalstoffen worden opgenomen in een nieuwe directie 'Straling, afval en stoffen'. Totdat de opvolger is aangesteld neemt de adjunct-directeur, A. Dijkzeul, de taken waar.


© Uitgeverij Noordhoek BV