Bericht:

Rubriek:

10 augustus 1999

Inzameling

Knapzak over het miljoen heen

Op 10 augustus is de miljoenste Knapzak voor folie-inzameling uitgereikt. Dit vond plaats bij kunststofvatenproducent Plysu in Halfweg. De Stichting Knapzak heeft inmiddels laten zien dat het initiatief volwassen is geworden.

In 1995 is het inzamelprogramma geļntroduceerd, omdat steeds meer bedrijven ertoe overgaan om folie te scheiden. Onder druk van milieumaatregelen en de noodzaak tot verlagen van afvalkosten brachten bedrijven en winkels daartoe. Inmiddels hebben meer dan tweeduizend bedrijven een Knaphouder waarin een transparante Knapzak hoort te hangen (van 300 of 400 liter). Volgens de Stichting Knapzak hebben onderzoeken aangetoond dat dit de meest economische manier van foliescheiding voor bedrijven is. Naast papier/karton maakt folie een belangrijk deel uit van bedrijfsafval. Ongeveer 20 procent van alle bedrijfsafvalcontainers is echter nog steeds gevuld met folie. Door voorscheiding kan folie worden afgevoerd, tegen aanmerkelijk lagere tarieven dan voor het restafval.
In 1999 verwachten de participanten van Knapzak (Kras Recycling, Thans Plastic en Van Gansewinkel) ongeveer 650 duizend Knapzakken met folie in te zamelen. Daardoor zal 10.000 ton verpakkingsfolie worden gerecycled. Vooral het laatste jaar is de groei sterk geweest, omdat steeds meer transporteurs de knapzakmogelijkheid aanboden. Inmiddels kan gekozen worden uit vijf Knapzakformaten uit achttien verschillende Knapzakhouders.
Stichting Knapzak, telefoon (073) 623 23 33


© Uitgeverij Noordhoek BV