Bericht:

Rubriek:

11 augustus 1999

Hergebruik

Proef voor verwerking brandstoftanks

Auto Recycling Nederland (ARN) en Leto Recycling voeren, samen met een aantal Europese producenten, een onderzoeksproject uit voor recycling van kunststof brandstoftanks uit autowrakken.

Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan de verhoging van het recyclingpercentage van auto's. De brandstoftanks zijn relatief zwaar (gemiddeld zes kilo per tank) en allemaal gemaakt van dezelfde kunststofsoort HD-PE. Bovendien zijn ze gemakkelijk te demonteren. Randvoorwaarden zijn wel dat de totaalkosten van demontage, inzameling en verwerking acceptabel zijn, dat een hoogwaardige recycling moet kunnen worden gegarandeerd en dat er een gunstige toekomstverwachting is voor de afzet van de teruggewonnen kunststof. Momenteel doet ARN proeven voor demontage, inzameling en verwerking. Het project moet oplossingen vinden voor de problemen die zich voordoen bij de recycling van kunststof brandstoftanks. Een van de belangrijkste is het verwijderen van tectyl (een roestpreventiemiddel) dat aan de buitenkant van de tank is aangebracht. Voor de verwijdering hiervan, beslist noodzakelijk om een hoogwaardige toepassing mogelijk te maken, bouwt Leto een pilotplant. Ook restbrandstof moet uit de kunststof worden verwijderd. Hiertoe, en om de kwaliteit van het eindproduct via speciale additieven te verhogen, wordt op dit moment onderzoek verricht door een Europese kunststofproducent. Tenslotte moet worden uitgezocht wat de afzetmogelijkheden van het eindproduct zijn. In dit verband wordt gekeken in hoeverre het toegepast kan worden bij de productie van nieuwe brandstoftanks. Indien de resultaten van de deelonderzoeken positief zijn, zal Leto een nieuwe verwerkingsfabriek realiseren. In dat geval kan eind 2000 gestart worden met de grootschalige verwerking van brandstoftanks, waarmee de recyclingketen gesloten.


Uitgeverij Noordhoek BV