Bericht:

Rubriek:

19 augustus 1999

Bedrijfsnieuws

Warmte-uitwisseling moet jaarlijks een miljoen opleveren

Het zuiveringsschap Rivierenland en de ARN (Afvalverwerking Regio Nijmegen) tekenden op 26 augustus een voor Nederland unieke samenwerkingsovereenkomst. Restwarmte van de afvalverbranding zal worden gebruikt voor opwarming van het afvalwater in de zuiveringsinstallatie.

Het project is voor beide installaties voordelig: door opwarming van het rioolwater verloopt het zuiveringsproces aanzienlijk sneller, met name in de wintermaanden, waardoor de voorgenomen uitbreiding van de zuiveringsinstallatie kan worden beperkt. Tegelijk kan de afvalverbrandingsinstallatie op deze wijze altijd haar overtollige warmte kwijt, zodat de capaciteit optimaal kan worden benut. Men verwacht hierdoor een jaarlijkse besparing van tenminste een miljoen gulden. Het voordeel zal gelijkelijk worden verdeeld tussen ARN en zuiveringsschap Rivierenland. In de overeenkomst is tevens bepaald dat zal worden gezocht naar verdere mogelijkheden tot samenwerking. Zo wordt gedacht aan het gebruik door de ARN van het gezuiverde water in plaats van grondwater, exploitatie van de zuiveringsinstallatie van ARN en samenwerking op het gebied van voorlichting. Met de aanleg van voorzieningen voor warmte-uitwisseling zal naar verwachting in het voorjaar van 2000 worden begonnen.


Uitgeverij Noordhoek BV