Bericht:

Rubriek:

3 september 1999

Beleid & uitvoering


Buitenlandse gevolgen Nederlands milieugedrag beperken


De Nederlandse productie- en consumptiestructuur benadeelt niet alleen het milieu in eigen land, maar heeft mondiale effecten. Daarom moet het nationale milieubeleid de internationale effecten ervan als criterium hanteren. Dat schrijft de VROMraad in haar advies 'Mondiale duurzaamheid en de ecologische voetafdruk'.

De ecologische voetafdruk is een rekenmethode die in hectares aangeeft hoeveel vruchtbare grond en water voor welk productie- en consumptiegedrag benodigd is. Op die manier zijn gemakkelijk internationale vergelijkingen te trekken. Zo heeft een Nederlander een voetafdruk van 4,7 hectare en een Chinees van 1,2 hectare. Wanneer iedere wereldburger evenveel zou consumeren als een gemiddelde Nederlander, dan was de wereld letterlijk te klein. De invloed van onze consumptie op mondiale duurzaamheid verdient daarom nader onderzoek, aldus de VROMraad Er moeten indicatoren ontwikkeld worden die de Nederlandse invloed weergeven op het gebruik van arealen, bodemvruchtbaarheid, erosie, water, soortenrijkdom en het vervullen van ecologische functies. Ook zijn indicatoren nodig die alle emissies in binnen- en buitenland in kaart brengen die veroorzaakt worden door goederen en diensten die in Nederland geconsumeerd worden.
Milieuorganisaties hebben al aangegeven het advies van de VROMraad te onderschrijven. Volgens Vereniging Milieudefensie, de Kleine Aarde en Stichting Natuur en Milieu moet de overheid zich vooral richten op de oorzaken van onze voetafdruk. Dit betekent een drastische vermindering van CO2 uitstoot, een omschakeling naar biologische landbouw, minder hout- en papierconsumptie, en een algeheel dematerialiseringsbeleid.

 


Uitgeverij Noordhoek BV