Bericht:

Rubriek:

23 september 1999

Bedrijfsnieuws

Federatie van afvalbedrijven in zicht

De verschillende branche-organisaties binnen de afvalsector hebben het voornemen om waar mogelijk meer te gaan samenwerking vastgelegd in een intentieverklaring. Binnen een jaarzou dit moeten leiden tot een 'lose' federatie.

Op woensdag 23 september is een samenwerking ondertekend tussen de deelmarkt afvalstoffenvervoer van TLN, VNA, NVRD, VVAV en de twee secties slopen en sorteren van de BRBS om te komen tot de vorming van een federatie. Het doel is om binnen een jaar te komen tot de oprichting van een federatie, waardoor een betere onderlinge afstemming van standpunten kan komen en - nog belangrijker - tot een eenvoudiger en duidelijker geluid extern. Vooral in de vertegenwoordiging naar overheidslichamen is dit van belang, omdat op dit moment de belangenverenigingen nog vaak zelfstandig operen. Nu is het ook weer niet zo dat men uiteindelijk tot een fusie wil komen. Iedere belangenvereniging behoudt zijn zelfstandigheid en als de federatie ooit een secretariaat zal krijgen dan zal dat alleen zijn voor het coördineren van de interne zaken. De federatie is dus vooral een platform voor onderlinge afstemming. Ruim een jaar geleden werd de vorming van een federatie al aangekondigd. De tussenliggende periode is vooral gebruikt om via visie documenten tot een onderlinge afstemming te komen. Dat is gelukt, hoewel de weg ernaartoe moeizaam was, en nog steeds wel eens door aan van de partijen een steen in de vijver wordt gegooid.


© Uitgeverij Noordhoek BV