Bericht:

Rubriek:

20 september 1999

Inzameling

 

Flinke kostenbesparing door collectief afvalcontract

De IndustriŽle Kring Vroomshoop en Omgeving (IKVO) heeft een collectief contract afgesloten met Leto Recycling te Almelo over afvoer en verwerking van afval- en reststromen.

Het contract omvat vrijwel alle afval- en reststromen die bij 1118 deelnemende IKVO-bedrijven vrijkomen. Een dergelijke overeenkomst is op deze schaal nog niet eerder tot stand gekomen. Als gevolg van de collectieve deelname wordt een kostenbesparing van zo'n 17% gerealiseerd. Bovendien is overeengekomen dat partijen zich zullen inspannen om tot nog verdergaande kostenreductie te komen. Daarmee zouden de totale kosten van IKVO-leden met ongeveer 25% kunnen dalen. Als intermediair tussen de leden van IKVO en diverse afvalinzamelaars is de Bedrijfsmilieudienst Oost opgetreden. Deze heeft bij de IKVO-leden een afvalinventarisatie uitgevoerd en bij gecertificeerde afvalbedrijven offertes aangevraagd. Uiteindelijk is Leto Recycling, onderdeel van Watco, als meest geschikte partner uit de bus gekomen.


© Uitgeverij Noordhoek BV